قابل توجه متقاضیان محترم کارت هوشمند ملی

شرایط شهروند مجاز به ثبت نام کارت هوشمند ملی

کلیه اتباع ایرانی بالای 15 سال تمام که دارای شناسنامه معتبر عکس دار می باشند.

اولویت ثبت نام کارت ملی هوشمند

1. افرادی که با ورود به محدوده سنی 15 سال تمام، واجد شرایط دریافت کارت ملی می شوند.

2. شهروندانی که کارت ملی نمونه سابق خود را بین سالهای 1380 تا 1389 دریافت کرده و یا آنرا مفقود نموده اند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارت ملی هوشمند

1. همراه داشتن شناسنامه عکس دار معتبر و خوانا

2. همراه داشتن شماره ملی، کدپستی و نشانی محل سکونت

3. آمادگی جهت اخذ تصویر چهره و اسکن اثر انگشت

هزینه ثبت نام کارت ملی

1. هزینه صدور کارت هوشمند ملی مبلغ 200،000 ریال است که هنگام ثبت نام در همین سایت بصورت الکترونیکی با استفاده از کارت بانکی متصل به شبکه شتاب دریافت می گردد.

2. حداکثر کارمزد تکمیل ثبت نام مبلغ 90،000 ریال می باشد که هنگام تکمیل ثبت نام دریافت می گردد.

3. کارمزد تحویل کارت هوشمند ملی مبلغ 20،000 ریال می باشد که هنگام تحویل کارت دریافت می گردد.

نکته قابل توجه جهت ثبت نام کارت ملی هوشمند

شهروندانی که کارت هوشمند ملی خود را مفقود نموده و یا یکی از اقلام اطلاعاتی مندرج بر روی کارت هوشمند ملی

(نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، نام پدر) خود را تغییر داده اند به یکی از ادارات ثبت احوال مراجعه نمایند.

شماره های تماس جهت گزارش تخلفات ثبت نام کارت ملی هوشمند

رسیدگی به امور دفاتر پیشخوان دولت 61912222-021

رسیدگی به امور دفاتر پستی 84470000-021

رسیدگی به امور سازمان ثبت احوال 66742876 و 66710270